Hur många år har du arbetet på fritidshemmet?
Vilken anställningsform har du?
Hur gamla är eleverna på fritidshemsavdelningen där du vanligtvis arbetar?
Hur många elever går det på fritidshemmet du arbetar på?
Hur många är pojkar respektive flickor på fritidshemmet där du vanligtvis arbetar på? Ange antal.
Hur många elever har ni per personal på fritidshemmet där du vanligtvis arbetar?
Finns det någon maxgräns på antal elever per personal där du vanligtvis arbetar?
hur många elever per personal?
Hur ofta ger ni er ut på utflykt med elever från fritidshemmet?
a) åker ni buss? b) går ni? c) åker ni tåg? d) åker ni tunnelbana? Uppskatta i procent.
hur många elever och personal brukar vanligtvis åka ut på utflykt?
Hur väljer ni utflykter?
Har eleverna någon påverkan av valet av utflykt?
a) Park, skog eller liknande b) Museum, konstgallerier eller liknande c) Idrottsanläggning d) Annat. Uppskatta i procent.
a) lagsport b) gymnastik c) pyssel d) drama/dans/musik e) spel (TV, dator, sällskapsspel) f) bakning g) Annat:
Hur skulle du beskriva ditt idealiska fritids?
0 = Liknar inte alls, 10 = Liknar i högsta grad.
 
Skapad med SurveyMesh